EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE

Vă invităm să construim împreună comunitatea virtuală E.T.I.C.

Rezultate

 • Înființarea Comitetului Național de Sprijin pentru Educația Timpurie (CNSET) și derularea a 6 întâlniri ale reprezentanților CNSET în primul an al proiectului;
 • Un raport de analiză a cadrului actual de organizare și funcționare a educației timpurii, precum și a bunelor practici în acest domeniu, realizat de reprezentanții CNSET;
 • O analiză SWOT a serviciilor educaționale, medicale și sociale furnizate în creșele și grădinițele din România, în ultimii 3 ani, pentru copiii sub 3 ani și familiile acestora, ca urmare a derulării a 8 dezbateri, câte una în fiecare regiune de dezvoltare;
 • Un document cadru de diagnoză și prognoză privind organizarea și funcționarea unor servicii de calitate în domeniul educației timpurii în România și de sprijinire a implementării acestora;
 • Două comunicate de presă (la conferința de lansare și la conferința finală);
 • Materiale de informare a participanților pentru fiecare eveniment: 150 mape echipate pentru conferințele proiectului, 4 roll-up-uri, 80 de afișe ale proiectului, 700 broșuri;
 • Un Ghid pentru aplicarea Curriculumului pentru educație timpurie – nivel antepreșcolar (varianta online);
 • Un spot TV și două cartoline privind importanța educației timpurii și rolul acesteia în conturarea unui parcurs de succes pentru individ, distribuite la nivel național de cel puțin unul dintre posturile TV cu acoperire națională, la o oră de audiență maximă;
 • Două programe de formare continuă acreditate, care să vizeze îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive;
 • 223 de formatori formați (selectați la nivel național);
 • 2283 de cadre didactice din educația timpurie formate (selectate la nivel regional);
 • 94 de experți în dezvoltare curriculară formați (selectați la nivel național);
 • 2600 certificate de absolvire a cursurilor acreditate derulate în cadrul proiectului;
 • 43 cadre didactice selectate din grupul țintă al proiectului pentru a participa la study visit-ul organizat de Reggio Children SRL în Reggio Emilia Italia, în cadrul Centrului Internațional Loris Malaguzzi.